NLP » Radionice Život kakav želiš


PRIPREMITE SE ZA PUTOVANJE VAŠEG ŽIVOTA - nlp u nišu

NLP radionice u Nišu
by Zoran Cvetković


žIVOT KAKAV ŽELIŠ
nlp SET RADIONICA u nišu

NLP radionice by Zoran Cvetković

1. RADIONICA "SVET OKO NAS"

TRAJANJE 3 SATA

Na ovoj radionici se upoznajemo sa osnovama NLP-a i Geštalta, radimo na komunikacionom modelu, osnovne aksiome NLP-a…

2. RADIONICA "SVET I JA"

TRAJANJE 3 SATA

Nastavak radionice „Svet oko nas“ i tom prilikom se upoznajemo sa ostalim aksiomima NLP-a, vremenskom linijom i kao i tehnikom preuokviravanja sadržaja.

3. RADIONICA
"LJUDI OKO MENE"

TRAJANJE 3 SATA

Na ovoj radionici učimo tipove ličnosti, načine komunikacije sa njima, kao i veštinu sidrenja.

4. RADIONICA
"KOMUNIKACIJA"

TRAJANJE 3 SATA

Kako ostvariti kontak sa teškim sagovornicima? Šta nam je potrebno da bi to uradili? Radimo na otvaranju svojih čula i prepoznajemo nesvesne obrasce. Takođe preponajemo sopstvene blokade u komunikaciji i pronalazimo način da ih prevaziđemo.

5. RADIONICA
"OSTVARI UTICAJ"

TRAJANJE 3 SATA

Kako radi naš mozak i kako možemo da utičemo na svoje odluke i na odluke naših sagovornika? Na modulu dosta govorimo o karakteristikama podsvesnog uma, govornim obrascima Miltona Eriksona, rad sa dilemama…

6. RADIONICA
"ISTRAŽIVANJE"

TRAJANJE 3 SATA

Neverovatno je koliko reči čujemo koje nam ne znače i nemaju nikakvo značenje. Takođe i mnoge naše reči ne daju nikakve informacije sagovorniku. Kroz Meta model učimo precizno slušanje i još precizniji govor. Takođe učimo kako da istražimo površinsku i dubinsku strkturu jezika.

7. RADIONICA
"ŽIVOT KAKAV ŽELIŠ"

TRAJANJE 3 SATA

Kako je ovo jedna od najbitnijih radionica, po njoj je i ceo set radionica dobio ime. Na radionici radimo na zahvalnosti, vizuelizaciji, postavljanju ciljeva…

8. RADIONICA
"RAZUMEVANJE SEBE"

TRAJANJE 3 SATA

Upoznati sebe je jedan od osnovnih ciljeva svakog od nas. Na modulu upoznajemo naše identitete i tehike rada sa njima kroz neurologičke nivoe.

9. RADIONICA
"MILOST I NEMILOST KA SEBI"

TRAJANJE 3 SATA

Prepoznavanje automatizma ponašanja, korisnih i nekorisnih uverenja i pronalaženje životnih vrednosti.

10. RADIONICA
"UPRAVLJAJ SOBOM"

TRAJANJE 3 SATA

Na poslednjoj radionici radimo na veštinama prepoznavanja obrazaca ponašanja, odlučivanja i motivacije, Takođe radimo na veštini promene načina kako doživljavamo situacije kroz tehnike subomodaliteta.

11. RADIONICA
"SERTIFIKACIJA"

TRAJANJE 3 SATA

Sertifikacije ja najlepši deo obuke i tom prilikom prezentujemo sva unapređenja koja smo postigli za vreme edukacije.