Geštalt

Geštalt je reč nemačkog porekla ako bi želeli da prevedemo njeno značenje, mogli bi da je objasnimo kao celina, celovitost, struktura. 

Geštalt je pravac u psihoterapiji koji svoje osnove pronalazi u holističkom pristupu, egzistencionalizmu, Levinovoj teoriji polja, klasičnoj psihoterapiji, Buberovom TI-JA pristupu, filozofiji taoizma i ZEN konceptu svesnosti.

Tvorac Geštalt psihoterapije jeFric Perls (Frederick S. Perls, 1893 – 1970), rođen u Berlinu i pripadao je školi Sigmund Frojda. Kako se nije u potpunosti slagao sa učenjem tvorca psihoterapije, naročito u tome da je čovek ograničen u svojim mogućnostima i nema uticaja na svoj život. Takođe, pomera fokus terapije sa onoga šta se desilo na ono šta se nije desilo. Perls postmatra čoveka kao celinu, a ne samo kao zbor njegovih delova. Celina figure je koncept preuzet iz Geštal psihologije koja se bavila percepcijom. Na holistički nači sagledava nove mogućnosti u primeni psihoterapije. Holizam je shvatanje da organizam može da funkcioniše samo kao celina tela, misli i osećanja. Pored holizma, u radu Frica Perlsa prisutan je egzistencinionalizam koji daje mogućnost čoveku da ima svest o sopstvenoj odgovornosti za svoju egzistenciju i o slobodi izbora. Na to se prirodno nadovezala Zen filozofija istočnih zemalja koju karakteriše želja za svesnošću i budnoću.fenomenološki pristup je usvojen iz koncepta taoizma i jedinstva suprotnosti. Sve to nam daje fenomenalan koncept svesnosti svog tela, misli i osećanja u cilju preuzimanja odgovornosti za našu egzistenciju.

Coaching je tehnika rada sa ljudima u cilju osnaživanja sopstvenih resursa, preuzimanje odgovornosti i postavljanje ličnih granica. Tehnike koje se koriste su preuzete iz Geštalt psihoterapije. Razlika između Coaching-a i psihoterapije je u tome što je psihoterapeut obučen za rad sa klijentom koji ima neurozu, poremećaj ličnosti i psihozu. 

“Ja sam ja i ti si. Ja radim svoje, ti radiš svoje. Ja nisam na ovo svetu da bi ispunjavano tvoja očekivanja niti si ti na ovom svetu da bi ispunjavao moja očekivanja. Ako se pronađemo, odlično, ako se ne pronađemo, šta se tu može.”

Geštalt molitva Fric Perls

Coaching je tehnika ličnog razvoja koja koristi tehnike iz psihoterapije u radu sa ljudima koji žele da unaprede život.

Coaching može da se radi u grupi i individualno. 

Grupni coaching je radionica sa posebno definisanom temom gde učesnici dolaze do nove svenosti o sebi, isprobavaju svoja stanovišta u kontaktu sa grupom i zajednički prolaze kroz proces integracije. Veoma je koristan za ljude koji žele veću sigurnost u sebe, kojima nedostaje podrška ka ostvarenju ciljeva, za one kojima je potreban kontakt i iskrena komunikacija. 

Individualni coaching je rad klijenta i coach. Benefiti individualnog rada su fokus na potrebe klijenta, razvoj teme kontroliše klijent, tempo rada se individualno prilagođava i veće poverenje što nosi veću otvorenost i iskreniji kontakt sa sobom.

kako živiš?

Geštalt lifecoach u Nišu za pojedince i grupe

Geštalt

Reč nemačkog porekla koja označava celinu,  nedeljivost i opisuje nedeljivu prirodu čoveka. Ta nedeljvost nam donosi kontrolu nad životom, obavezu da osvestimo celokupnu ličnost i odgovornost za svoje postupke

Moji EDUKATORI geštalta

Psiholozi i psihoterapeuti

Geštalt o komunikaciji

Malo se zagledaj u sebe i probaj iskreno da odgovoriš na sledeća pitanja (oprez, nije jednostavno) ”Koje ljude viđam? Porodica, prijatelji, partner, posao, druženje, komšije, rodbina? Sa kojim ljudima se čujem telefonom? Sa kojim ljudima kontaktiram preko društvenih mreža, mailova, skype-a…? Kako se iskreno osećam kad komuniciram sa njima? Kako sam zadovoljan komunikacijom sa ljudima oko sebe?”

Geštalt o strahovima

Mravi, bubašvabe, muve, komarci, miševi, krpelji, ose, smrdibube…. i sva ostala stvorenja koja doživljavamo kao opasnost, su oko nas. Skaču, lete, gamižu, šunjaju se i prete iz prikrajka da nam napakoste. Iz godine u godinu njih je sve više i sve su otporniji na našu uzaludnu borbu.

Geštalt o upotrebi reči

Koliko često smo bili u situaciji da želimo da kažemo da je nešto dobro ali i da postoje stvari koje nisu bile najbolje. Onda to izgleda ovako: Odelo ti je super, ali mi se ne sviđaju džepovi….