Geštalt » Geštalt radionice Satori

ciljevi geštalt radionica satori

svesnost

Svesnost je fenomen kojim se objašnjava sveukupnost vlastitih misaonih, emocijonalnih i telesnih senzacija. Svaka svesnost je lekovita.

prepoznavanje prekidanja

Prekidanje svesnosti je mehanizam kojim prekidamo sebe ka zadovoljenju potrebe. Prekidanja se dešavaju u raznim fazama.

integracija

Integracija je ključna usloga ega u procesu ličnog razvoja. Neintegrisani aspekti sefla utiču na lične konflitke i nemogućnost iskorišćenja resursa.

Šta je Geštalt?

Reč geštalt vodi poreklo iz nemačkog govornog područija i znači nedeljivost, celovitos i jedinstvenu formu. Geštalt psihologija izučava percepciju i od nje je nastala Geštalt psihoterapija.

Tehnike rada

Tenike Geštalt coaching-a su pristekle iz Geštalt psihoterapetiskih tehnika. Prihvaćene su i veoma zastupljene u radu na unapređenju klijenata i ličnom razvoju, kako u svetu tako i kod nas.

Osnove Geštalta

U osnovama Geštalt psihoterapije i coaching-a je egzistencionalizam, holizam, filozofija taoizma i ZEN-a, Buberov TI-JA pristup, Levinova terija polja…

Način rada

U grupama do deset polaznika radimo 2 puta mesečno po 3 sata na ličnom razvoju kroz Geštalt vežbe i vođene fantazije. Ukupno ima 8 radionica.

Termini Geštalt radionica Satori - ne organizujemo zbog mera zaštite od širenja virusa

1. radionica - termin TEMA SVESNOST
2. radionica - termin TEMA EMOCIJE
3. radionica - termin TEMA KOMUNIKACIJA
4. radionica - termin TEMA STRES
5. radionica - termin TEMA CILJEVI
6. radionica - termin TEMA MOTIVACIJA
7. radionica - termin TEMA RAD NA SNOVIMA
8. radionica - termin TEMA ŽIVOT