Upoznaj svoju boginju

Set online radionica
UPOZNAJ SVOJU BOGINJU

Set od 4 online radionica koje imaju za cilj da prepoznate aspekte boginje koje nosite u sebi i ostvarite bilji kontakt sa potencijalima koje taj aspekt nosi. Sve to vam pomaže da živite svesniji i celovitiji život.

Od uvek su ljudi pokušavali da shvate žensku psihu i skoro svaki je bio neuspešan i jer je uspevao da razjasni samo neki od mnoštva aspekata kroz koje se manifestuje žena. Znajući to, ni ne želim da sasvim pojasnimo šta jeste žena, jer verujem da to nije moguće. Ono šta želim je da na radionicama žena bolje upozna sebe, ostvari kontakt sa boginjom u sebi, jer je svaka žena boginja.

Prepoznaj koja si boginja

Boginje sa kojima se susrećemo su:

Hera, Demetra, Persefona, Artemida, Afrodita, Atina i Hestija.

Atina

Atina je ćerka vrhovnog boga Zevsa. Rodila se iz njegove glave i postala veoma uspešna u ratovanju, spretnosti, rukovođenju i politici.

Persefona

Persefona je ćerka vrhovnog boga Zevsa i Demetre, boginje plodnosti. Ona je mamina ćerka koja bila veoma zaštićena od strane majke, tako da su mnogi poželjni udvarači bili odbijeni.

Hera

Hera je žena vrhovnog boga Zevsa i njena snaga je u moći koju ostvaruje preko svog supriga, vrhovnog boga.

Demetra

Demetra ima ćerku Persefonu čiji je otac Zevs. Ona štiti svoju ćerku i veoma je darežljiva.

Artemida

Artemida je boginja lova, divljine, gospodarica i zaštitnica divljih životinja. Ona je kćerka Zevsa i titanke Lete i sestra Apolona.

Hestia

Hestiju su želeli da ožene i Posejdon i Apolon, ali je ona tražila od svog brata Zevsa da zauvek ostane devica. Želela je da ostaje pored ognjišta.

Afrodita

Lepota boginje Afrodite je bila je takva da je izazivala veliko suparništvo među udvaračima. Zbog straha da ne dođe do rata između bogova, Zevs je udao Afroditu za najružnijeg boga, Hefesta.

Radionice su ONLINE

Radionice se održavaju preko aplikacije ZOOM i sve module možete da pratite iz udobnosti svog doma.

Radionice su interaktivne

Radionice su interaktivne i svako odlučuje za sebe u kojoj meri će učestvovati.

Radionice donose benefit za polaznike

Radionice su osmišljene po tehnikama NeuroLigvističkog Programiranja (NLP) i Geštalt coaching-a.

Kontakt polaznica sa njihovim aspektima boginja doprinosi upoznavanju sebe, svesnosti o ličnim potencijalima kao i ličnim blokadama kojima sebe sprečavamo da živimo onako kako želimo.

Termini radionica su:
1. radionica 11.11.2021. u 19:00
2. radionica 18.11.2021. u 19:00
3. radionica 25.11.2021. u 19:00
4. radionica 02.12.2021. u 19:00

CENA KOMPLETA RADIONICA JE
6.000 DINARA

ZA PRIJAVE DO 05.11.2021.
ODOBRAVAMO POPUST OD 1.000 DIN

TAKO DA JE ZA RANE PRIJAVE CENA KOMPLETA RADIONICA 5.000 DINARA