Umesto “ali” kaži “i”

Umesto "ali" kaži "i"

Koliko često smo bili u situaciji da želimo da kažemo da je nešto dobro ali i da postoje stvari koje nisu bile najbolje.

Onda to izgleda ovako:

Odelo ti je super, ali mi se ne sviđaju džepovi.
Frizura ti je odlična, ali mi se ne sviđaju šiške.
Večera je predivna, ali je meso malo zagorelo.

Vaša je odluka šta ćete da kažete i šta nećete. Sasvim je u redu da iznesete svoj stav o nečijoj frizuri, samo bi trebalo da znate sledeće.

Vaš izbor je vaša odgovornost.
Kada dve suprotne misli spojite rečcom “ali” sagovornik može da oseti da niste sasvim iskreni.

Ti ljudi  često budu u pravu. Dugi niz godina smo učili da ako ti se nešto sviđa, onda to ne može da ti se ne sviđa. Ako nešto želiš za sebe, onda je nemoguće da tu istu stvar ne želiš za sebe. Ako ti je neko drag, da ne može u istom trenutku da ne bude drag.

Zabluda!

Naravno je da moguće da ti se nešto sviđa i u istom trenutku ti se to isto i ne sviđa.

Uzećemo iste primere

Rečenicu: “Odelo ti je super, ali mi se ne sviđaju džepovi.” zamenite rečenicom “Odelo ti je super i ne sviđaju mi se džepovi.”

Koja rečenica iskreno opisuje vaš stav i mišljenje o nečijem odelu?

Frizura ti je odlična, ali mi se ne sviđaju šiške. ili Frizura ti je odlična i ne sviđaju mi se šiške.

Naravno da je moguće da mislite da je nečija frizura odlična i da u isto vreme mislite da vam se šiške ne sviđaju.

Velika snaga Geštalt psihologije je u filozofiji koju ima o polaritetima. Oba pola postoje, oba pola se priznaju i zadržavaju kontraste dok nastupaju u jedinstvu. 

Ljudi dolaze na koučing seanse kada su u ratu sa sobom, krive neki deo sebe i žele da ga se oslobode. U Geštalt koučingu (Gestal life coaching) bitno je da se čuju oba polariteta, da se objedine i nastave da postoje kao celina. Kao Geštalt.