NLP » Radionice Život kakav želiš ADVANCE

Advance radionice su namenje polaznicima koji su sasvim ovladali osnovama NLP-a i žele da nastave da unapređuju svoje veštine i steknu znanje u radu sa ljudima.