Zen priče » Pita

Gledala devojčica mamu kako pravi pitu i videla kako njena mama savija krajeve pite. Pita je devojčica:

– Zašto savijaš krajeve te pite?

– Videla sam to od svoje mame – odgovori mama.

Devojčica ode do babe da vidi kako ona pravi pitu. U trenutku kad je baba savila krajeve pite, pita je devojčica:

– Zašto savijaš krajeve te pite?

– Videla sam to od svoje mame – odgovori baba.

Devojčica ode do prababe da vidi kako ona pravi pitu. U trenutku kad je prababa savila krajeve pite, pita je devojčica:

– Zašto savijaš krajeve te pite?

– Pa mala mi ova tepsija – odgovori prababa.