Zen priče » Deset hiljada grešaka

Učenik upita majstora Banzena: “Šta razdvaja običnog učenika od majstora.”

Banzen odgovori: “Deset hiljada grešaka.” 

Učenik, ne shvatajući, nastojao je da izbegne sve greške. Iguman je to primetio i doveo učenika kod Banzena da ga ispravi.

Banzen mu objasni: “Ja sam napravio deset hiljada grešaka. Suku je napravio deset hiljada grešaka. Svi majstori su napravili deset hiljada grešaka.

Učenik upita: “A šta sa onim starcem koji uči i muči se, i on je napravio deset hiljada grešaka.”

Banzen odmahnu glavom:”Deset grešaka, hiljadu puta svaku.”