Zen priče » Akrobate

Dvoje akrobata, starac i devojčica, živeli su od svog performansa na ulici. Njihova tačka sastojala se u tome što bi starac balansirao bambusovu motku na svojoj glavi na koju bi se lagana devojčica polako popela i neko vreme zadržala na vrhu.

Kako bi izbegli povrede, oboje su morali da u svakom trenutku zadrže svoj fokus i balans.

Jednog dana, zabrinuti starac je savetovao učenicu:

– Mislim da bi trebalo da počneš ti da gledaš mene, a ja ću gledati tebe i tako ćemo kontrolisati jedno drugo kako ne bi došlo do povrede.

Devojčica mu je odgovorila:

– Dragi učitelju, mislim da je bolje da ostanemo skoncentrisani svako na sebe, jer samo tako možemo da sačuvamo oboje u celini.